เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจอมทองมาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคอีสุกอีใส

เช้าวันนี้ที่ศรีจอมทอง##วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567##เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจอมทองมาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคอีสุกอีใส##กิจกรรมหน้าเสาธง###ขอบคุณโรงพยาบาลจอมทองค่ะ

Shared Website