๖ มกราคม ๒๕๖๗ ส่งดวงวิญญาณของลุงมลสู่สวรรค์

อันชีวิตคนเราก็เท่านี้🌝🌚จะมั่งมีหรือยากจนมาจากไหน🌚🌝ผลสุดท้ายก็ต้องจากกันไป🌝🌚คงเหลือไว้ซึ่งความดีที่ทำมา🌝ดวงวิญญาณของลุงมลสู่สวรรค์🌚บนฟ้านั้นให้หมดห่วงมิหวงหา🌝ขอลุงมลไปเกิดเป็นเทวดา🌚อยู่บนฟ้าทิพย์วิมานชั่วกาลเอย###๖ มกราคม ๒๕๖๗

Shared Website