ครูสายชั้นระดับ ป.1

นางนุชวรา ทิพย์กันทา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูประจำชั้น ป.1/1

นางสาวกาญจน์สุดา แก้วก๋องมา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.1/2

นางอมรรัตน์ กันธิยะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.1/3

นางวิลาสินี ทะวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.1/4

นางวนิดา โมตาลี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป.1/5

นางรำไพ บุตรต๊ะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป.1 ห้องเรียน MEP 1

นางเกศินี นนทะธรรม
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.1 ห้องเรียน MEP
2

นางวรรษมน พิทาคำ
ตำแหน่ง ครู
ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ

นายกานต์พงศ์ ใบบัว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอน กลุ่มสาระวิชาศิลปะ

นายโสเทโล่ เคนเดร่าลิโอ มาลลิ่ง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ป.1 ห้องเรียน MEP 1

นางสาวมาริเฟ คาราเนียว บิเซรา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ป.1 ห้องเรียน MEP 2

นางสาวกนกวรรณ จึงอยู่สุข
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสอน
ครูประจำชั้น ป.1 ห้องเรียน MEP 1

นางสาวลักษณ์นารา โยระภัตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสอน
ครูประจำชั้น ป.1 ห้องเรียน MEP 2

Shared Website