แสดงความยินดีกับคุณครูนิศาชล แสนสุรินทร์ ในโอกาสผูกข้อมือแต่งงาน

ฝ้ายเป็นก๋ำ❤️มาฟั้นเป็นเกลี๋ยว❤️มัดมือเตื้อเดียว❤️อยู่กั๋นกุ้มเฒ่า❤️🩷โรงเรียนศรีจอมทองฝ่ายบริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษา🩷🩷แสดงความยินดีกับคุณครูนิศาชล แสนสุรินทร์🩷ในโอกาสผูกข้อมือแต่งงาน ขอให้คู่บ่าวสาวครองรักกันยืนยาวเริ่มต้นการใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะ🩷##4 กุมภาพันธ์ 2567

Shared Website