แผนที่การเดินทาง

      รถยนต์ : จากตัวเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าไปตามถนนสายเชียงใหม่-ฮอด โดยผ่านอําเภอหางดง สันป่าตอง จนถึงอําเภอจอมทอง เลยทางแยกที่จะขึ้นไปดอยอินทนนท์จะเจอโรงเรียนอยู่ฝั่งขาว ติดกับอำเภอจอมทอง ระยะทางประมาณ 59 กิโลเมตร
       รถโดยสาร : ขึ้นรถสองแถวเหลือง จอมทอง หรือรถบัสสีฟ้า ที่หน้าประตูเชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ค่ารถบัส 32 บาท

แผนที่โรงเรียน Google Map

Shared Website