ติดต่อเรา

           โรงเรียนศรีจอมทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ 1 บ้านดอยแก้ว ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160  โทรศัพท์/โทรสาร 053-341263  เว็บไซต์ www.srichomtong.ac.th เฟซบุ๊ก โรงเรียนศรีจอมทอง

แผนที่โรงเรียน Google Map

Shared Website