คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา

….

คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556

| ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1 | ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 2 | ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 3 | ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 4 |

คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด 19

ดาวน์โหลดไฟล์

คู่มือด้านความปลอดภัยในการทำงานในสถานศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์

คู่มือป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์

คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ดาวน์โหลดไฟล์

คู่มือดูแลความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง

ดาวน์โหลดไฟล์

คู่มือความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลดไฟล์

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ปกประกัน-A4-6-731x1024.png

ดาวน์โหลดไฟล์

Shared Website