ข้อมูลทั่วไป

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130048
รหัส Smis 8 หลัก :
  50050026
รหัส Obec 6 หลัก :
  130048
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีจอมทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  srichomthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอยแก้ว
ตำบล :
  ดอยแก้ว
อำเภอ :
  จอมทอง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50160
โทรศัพท์ :
  053-341263
โทรสาร :
  053341263
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2456
อีเมล์ :
  srichomtongschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลจอมทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5.00 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.10 กม.
Shared Website