๘ มกราคม ๒๕๖๗ ต้อนรับรองเสาวลักษณ์ ลุนระวรรณ์

โรงเรียนศรีจอมทอง📣📢นำโดยท่านผอ.กิตติยพันธ์ ปันแก้ว##ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจอมทอง##ท่านผอ.จักรคำ หวันแดง##นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง พร้อมด้วยรองเอกชัย สิงห์คำ รองเจริญทรัพย์ ยาโนยะ##รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจอมทอง และหัวหน้างานฯต้อนรับรองเสาวลักษณ์ ลุนระวรรณ์#คุณครูโรงเรียนบ้านท่าหลุก#ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจอมทอง##ต้อนรับสู่รั้วแดงขาว…ไม่เหน็บหนาว..แต่อบอุ่น📣📢📢##วันจันทร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

Shared Website