อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะของผู้เรียนในยุคดิจิทัลครั้งที่ ๒

อีกมุมในวันหยุด รีบเร่งรุดหาความรู้ อาชีพความเป็นครู สร้างความรู้นวัตกรรม🧡🧡##วันเสาร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖##อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะของผู้เรียนในยุคดิจิทัลครั้งที่ ๒

Shared Website