วันสุนทรภู่ประจำปี 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนศรีจอมทอง📢📢จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือ ระบายสีวาดภาพระบายสีและกิจกรรมแต่งคำประพันธ์##วันสุนทรภู่ประจำปี 2566##เรียบง่ายแต่เด็กได้ความรู้ค่ะ

Shared Website