วันที่ 15 มิถุนายน 2566 คุณครูเกษสุดา เงินคำคงมอบเงินทุนการศึกษาให้กับน้องนักเรียน จำนวน 2,000 บาทเนื่องนวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 60 ปี

โรงเรียนศรีจอมทอง🙏🙏ขอบพระคุณ📣คุณครูเกษสุดา เงินคำคง❤️มอบเงินทุนการศึกษาให้กับน้องนักเรียน จำนวน 2,000 บาทเนื่อง❤️‍🩹ในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 60 ปี วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โดยมีท่านผอ.กิตติยพันธ์ ปันแก้ว📢📢ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจอมทองเป็นผู้รับมอบ ##ในนามโรงเรียนศรีจอมทองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูนักเรียนขอบพระคุณ คุณครูเกษสุดา เงินคำคง มา ณ ที่นี้##ขอให้ครอบครัวของคุณครูเกษสุดา มีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ

Shared Website