กิจกรรมโครงการพี่ชวนน้องห่างไกลบุหรี่ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่##จัดกิจกรรมโครงการพี่ชวนน้องห่างไกลบุหรี่ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ##วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567##ณ หอประชุม 94 ปีศรีจอมทอง

Shared Website