พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุม ๙๔ ปี ศรีจอมทอง

ท่านผอ.กิตติยพันธ์ ป

Read more