รับเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71

ยินดีกับคุณครูผู้เติมฝัน🙏เด็กน้อยนั้นแสนภูมิใจในศักดิ์ศรี🙏สี่สิบเอ็ดเหรียญทองแสนยินดี🙏อีกเหรียญนี้คือเหรียญเงินเดินต่อไป🙏ความพยายามนำมาให้สำเร็จ🙂แข่งขันเสร็จฝึกฝนต่อพอทำได้🙂พัฒนาตนเองเรียนรู้ไป🙂เราเกรียงไกรสามัคคีศรีจอมทอง🙂###รับเกียรติบัตร##การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71##จากท่านผู้อำนวยการกิตติยพันธ์ ปันแก้ว##ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจอมทอง

Shared Website