ขอขอบคุณคุณกิตติพงศ์ คุณพัณณ์ชิตา จองคำ ทำบุญพิธีเปิดป้ายเฮือนร้อยปี๋ศรีจ๋อมตอง จำนวน 100,000 บาท

โรงเรียนศรีจอมทอง##ขอบพระคุณครอบครัว🙏🙏คุณกิตติพงศ์ คุณพัณณ์ชิตา จองคำ##ทำบุญพิธีเปิดป้ายเฮือนร้อยปี๋ศรีจ๋อมตอง##จำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)##ขอให้ครอบครัว “จองคำ” มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกิจการงานเจริญก้าวหน้า คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการเทอญ

Shared Website