หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3

การพัฒนาตนเองหลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะของผู้เรียนในยุคดิจิทัล##ครั้งที่ 3##วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ หอสมุดคลังปัญญาพระพรหมมงคล##วันหยุดเราไม่หยุด

Shared Website