รายงานจำนวนยอดทำบุญเฮือน 100 ปี๋ศรีจ๋อมตองและเตรียมความพร้อมงานพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร

ท่านผอ.กิตติยพันธ์ ปันแก้ว##ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจอมทอง นำรองผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนคณะครู##รายงานจำนวนยอดทำบุญเฮือน 100 ปี๋ศรีจ๋อมตองแด่พระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์(ท่านเจ้าคุณประมวลปัญญาวโร)คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีจอมทองในนามตัวแทนองค์กรศาสนา##และนำคณะครูช่วยตกแต่ง มัดผ้า บริเวณงานในวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารเพื่อเตรียมความพร้อมงานพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือจำนวน 529 รูป ในวันที่ 25 มีนาคม 2567 นี้## วันหยุด เราศรีจอมทอง ทำงานวนไป ##วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567
ถึงแม้นว่าวันนี้อากาศร้อน☀️จะไม่ย้อนหวลคืนคืนกลับหลัง☀️เราตั้งใจทำงานเต็มกำลัง☀️มิหยุดยั้งแรงศรัทธาที่เรามี☀️เตรียมสถานที่พระราชทานสัญญาบัตร☀️อยู่ที่วัดพระธาตุศรีจอมทองสมศักดิ์ศรี☀️ความเมตตาหลวงปู่ทองที่เคยมี☀️พวกเรานี้ศรีจอมทองมิลืมเลือน☀️☀️##ฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครูเตรียมสถานที่รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนเหนือจำนวน 529 รูป ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นี้ที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร##วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567

Shared Website