ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.กิตติยพันธ์ ปันแก้ว ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดี

โรงเรียนศรีจอมทอง##แสดงความยินดีกับท่านผอ.กิตติยพันธ์ ปันแก้ว##ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจอมทอง##เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดี ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พุทธศักราช 2566 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2567## 31 มีนาคม 2567

Shared Website