ขอแสดงความยินดีกับน้อง ป.1 คะแนน RT เต็มร้อย

อ่านรู้เรื่องน้องปอหนึ่งคะแนนเต็มร้อย🧡หนูเด็กน้อยตั้งใจเรียนเพียรฝึกฝน🧡เด็กปอหนึ่งเต็มร้อยสี่สิบสี่คน🧡ภูมิใจล้นคือคุณครูผู้ปกครอง🧡ปรับกระบวนการเรียนรู้สู่เป้าหมาย🩷ครูขวนขวายแหล่งวิชาทั่วทั้งผอง🩷มาตรฐานตัวชี้วัดฝึกให้ลอง🩷เด็กอ่านคล่องเขียนคล่องครูภูมิใจ🩷###ยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต RT เต็มร้อยโรงเรียนศรีจอมทอง ปีการศึกษา 2566###🙏🙏ขอบคุณท่านผอ. จักรคำ หวันแดง ผู้สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีวินัยให้คุณครู###🙏🙏ขอบคุณท่านผอ.กิตติยพันธ์ ปันแก้ว ผู้สนับสนุนการทำงานของคุณครู##🙏🙏ขอบคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่าน ที่เป็นกำลังใจให้คุณครู###🙏🙏ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนที่เมตตากับนักเรียนตลอดมา##🙏🙏ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่อบรมสั่งสอนน้องๆ##🙏🙏ขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนและที่สำคัญ🧡🧡ขอบใจนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของคุณครูนะคะ

Shared Website