ผลการทดสอบการอ่านรู้เรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนศรีจอมทอง

ยินดีกับน้องนักเรียนประถมต้น🩷สี่สิบสี่คนได้เต็มร้อยเก่งเหลือหลาย🩷ความสามารถอ่านออกเสียงทั้งหญิงชาย🩷เก่งมากหลายอ่านรู้เรื่องทำได้ดี🩷ผลการสอบระดับชาติหนูทำได้🧡กำลังใจนั้นส่งมาจากรุ่นพี่🧡O-NET -RTเต็มร้อยคุณครูชื่นชีวี🧡เหนื่อยวันนี้เพื่อเด็กดีศรีจอมทอง🧡###ผลการทดสอบการอ่านรู้เรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนศรีจอมทอง###ผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเขตพื้นที่สูงกว่าระดับประเทศ###ขอบคุณฝ่ายบริหารท่านผอ.กิตติยพันธ์ ปันแก้ว 🙏ขอบคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียน🙏ขอบคุณคณะครู 🙏ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 🙏 ขอบคุณผู้ปกครองและขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะ

Shared Website