แสดงความยินดีกับ นางสาวดวงมณี ทองนาเมือง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม

โรงเรียนศรีจอมทอง..คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครอง นักเรียน##แสดงความยินดีกับ🧡นางสาวดวงมณี ทองนาเมือง📣รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจอมทอง🧡ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6🧡🧡ขอชื่นชมในความสำเร็จและขอให้ก้าวหน้าในวิชาชีพยิ่งๆขึ้นไปนะคะ

Shared Website