ร่วมถวายมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณ พระสุวรรณเมธี

ท่านผอ.กิตติยพันธ์ ปันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจอมทอง พร้อมด้วยรองเอกชัย สิงห์คำ รองอดิศักดิ์ ต๊ะคำ รองเจริญทรัพย์ ยาโนยะ รองเสาวลักษณ์ ลุนระวรรณ์# รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจอมทอง##ร่วมถวายมุทิตาสักการะ…แด่พระเดชพระคุณ พระสุวรรณเมธี (แสวง ปฺญญาปโชโต)##เนื่องในโอกาสเข้ารับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่” พร้อมด้วยท่านพระครูสุจริตปัญญารัตน์ (นิกร จิตฺตปญฺโญ) เนื่องในโอกาสเข้ารับตราตั้ง “ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอจอมทอง” 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร🙏🙏🙏ขอถวายมุทิตาสักการะด้วยความเคารพ

Shared Website