นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ศึกษา การทำวิจัย และทดสอบพันธ์ุพืช การแสดงนวัตกรรมสายพันธ์ุพืชของ บจก.โฮมซีดส์

โรงเรียนศรีจอมทอง## นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 จำนวน 10 คน ##ศึกษา การทำวิจัย และทดสอบพันธ์ุพืช การแสดงนวัตกรรมสายพันธ์ุพืชของ บจก.โฮมซีดส์ @@บ้านห้วยโจ้ อำเภอจอมทอง ##วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567###ขอบพระคุณที่ให้ความรู้นอกสถานที่กับนักเรียนเป็นประสบการณ์ตรงที่ยอดเยี่ยมค่ะ

Shared Website