วางหรีดเคารพศพพ่อน้อยรักษ์ นามเทพ

นางสาวดวงมณี ทองนาเมือง และนางเสรีรัตน์ ยอดสรรเสริญรองผู้อำนวยการโรงเรียน##นำหัวหน้างานและเลขางานโรงเรียนศรีจอมทอง ตัวแทนคุณครูโรงเรียนศรีจอมทอง##วางหรีดเคารพศพพ่อน้อยรักษ์ นามเทพ บิดาของอ้ายใหญ่ร้าน the big ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศรีจอมทอง##ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนามเทพในการสูญเสียคุณพ่อในครั้งนี้ค่ะ##วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2566

Shared Website