ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

โรงเรียนศรีจอมทองประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย##ครั้งที่ 1##นางสาวแสงเดือน ตะบิ❤️นางสาวสาลินี เชียงชินและ❤️ว่าที่ร้อยตรีหญิงปริชาติ ไม้ลำดวน❤️##ผลงานคุณครูดีมีคุณภาพ โรงเรียนทราบผลปฏิบัติงานในหน้าที่ มีน้ำใจอีกวินัยทำได้ดี สมคำนี้เป็นครูดีศรีจอมทอง💯💯ขอให้มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพคุณภาพของงานเพื่อลูกหลานศรีจอมทองต่อไปนะคะ🙏🙏🙏

Shared Website