การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดนครสวรรค์

ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่เชียร์พวกเรา###การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือโรงเรียนศรีจอมทองเข้าร่วมการแข่งขัน 3 รายการ##ผลการแข่งขัน 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน##แสดงความยินดีด้วยนะคะ เป็นกำลังใจและส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีจอมทอง##เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ##ณ จังหวัดนครสวรรค์

Shared Website