ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ โรงเรียนจอมทอง

โรงเรียนศรีจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการต้นกล้าจอมทองและโครงการเรียนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนจอมทอง

Shared Website