การแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มเครือข่ายจอมทอง

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทองวันนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวัลลภ โตวรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณโรงเรียนศรีจอมทอง

Shared Website