ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

ผู้บริหารนำโดย ผู้อำนวยการกิตติยพันธ์ ปันแก้ว

เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนศรีจอมทอง

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง รับชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Shared Website