ยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต o-net เต็มร้อย

ยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต o-net เต็มร้อย😁เราเฝ้าคอยเต็มร้อยคณิตมานานเนิ่น🤔มาปีนี้มิใช่ความบังเอิญ🤗เราเผชิญความท้าทายมาหลายปี🫣ขอชื่นชมทั้งสี่สาระการเรียนรู้🫡ชื่นชมครูผู้บริหารทำหน้าที่😆มิได้พักเสาร์ – อาทิตย์งานมากมี😗เพื่อสิ่งนี้ครูยอมพลีแม้เหนื่อยใจ😉ขอบพระคุณผู้ปกครองที่ส่งเสริม😁คอยเพิ่มเติมอบรมความรู้ให้🤔ขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจ🤗หนูทำได้เราเด็กดีศรีจอมทอง🫣###ที่นี่ศรีจอมทองโรงเรียนยอดนิยมของเขตพื้นที่การศึกษา##เกียรติครูยิ่งใหญ่❤️สร้างวินัยจิตอาสา❤️ชุมชนรักศรัทธา❤️สมนามค่าโรงเรียนดีศรีจอมทอง

Shared Website