เกียรติบัตรการแข่งขันวิชาการนานาชาติ ปี พ.ศ.2567

เกียรติบัตรสำหรับเด็กเก่งเด็กดีศรีจอมทอง##ระดับวิชาการนานาชาติ ปี พ.ศ.2567 👍👍รอบแรกระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์เหรียญทอง 1 คนเหรียญเงิน 2 คน

วิชาวิทยาศาสตร์เหรียญทอง9คนเหรียญเงิน15คนเหรียญทองแดง17คน

วิชาการนานาชาติ ปีพ.ศ.2567 🫰🫰รอบสองระดับประเทศวิชาคณิตศาสตร์เหรียญทอง 1 คนเหรียญเงิน 2 คน

วิชาวิทยาศาสตร์เหรียญทอง 9 คนเหรียญเงิน 15 คนรวมระดับเขตพื้นที่ 44 คน ไปต่อระดับประเทศ 27 คน###ยินดีด้วยจ้า

Shared Website