13 ตุลาคม 2566 ร่วมพิธีคล้ายวันสวรรคต”วันนวมินทรมหาราช”

13 ตุลาคม 2566 โรงเรียนศรีจอมทองนำโดย ท่านผอ.กิตติยพันธ์ ปันแก้ว##ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางเสรีรัตน์ ยอดสรรเสริญ นายเอกชัย สิงห์คำ และนายอดิศักดิ์ ต๊ะคำ##รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูพิเศษโรงเรียนศรีจอมทอง##ร่วมพิธีคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช”##สามัคคีศรีจอมทอง

Shared Website