ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและติดตามฯ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 พร้อมด้วยนางสาวฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวกัลยา วงศ์วรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เยี่ยมโรงเรียนศรีจอมทอง และติดตามการดำเนินงานโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากโรงเรียนคุณภาพชุมชน โดยมีนางสาวดวงมณี ทองนาเมือง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจอมทอง พร้อมทั้งผู้บริหาร และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

Shared Website