ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรโรงเรียนศรีจอมทองร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร โรงเรียนศรีจอมทองร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง

รับชมภาพเพิ่มเติม เช้า เย็น

Shared Website