ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน ITA ในสถานศึกษา

โรงเรียนศรีจอมทอง โดยฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ

จัดประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน ITA ในสถานศึกษา ดาวน์โหลดรูปภาพ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Shared Website